วิธีนำเข้าสินค้าจีนทางรถแบบไม่เหมาตู้ (LCL)

สั่งสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจีน วิธีส่งสินค้า 1 02 e1534995536371 min

ลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์

สั่งสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจีน วิธีส่งสินค้า 2 02 e1534995550831 min

ส่งรายการสินค้ามาทางอีเมล cs@redlogistics.co.th
แล้วแจ้งการส่งอีเมลผ่านทางไลน์
เพื่อตรวจสอบข้อมูล
แล้วรอรับรหัสจ่าหน้ากล่องเพื่อระบุข้างกล่องแล้วเติมรหัสจ่าหน้ากล่องลงในวงเล็บในที่อยู่
ใช้ชื่อเบอร์โทรที่อยู่ผู้รับตามด้านล่างนี้
ในการส่งสินค้ามาที่โกดังจีนของ redlogistics รหัสจ่าหน้ากล่องในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกัน
1 ชุดเอกสาร 1 รหัสจ่าหน้ากล่อง

สั่งสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจีน วิธีส่งสินค้า 3 02 e1534995565859

ส่งสินค้ามาที่โกดังจีนกว่างโจว ชำระค่าภาษีแล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงิน
ในหน้าชำระค่าภาษี หลังจากนั้น
กดปุ่มส่งออกในหน้าดูรายการ
เมื่อสินค้ามาถึงโกดังจีนครบแล้ว

เมื่อสินค้าถูกส่งออกจากจีน
ค่าขนส่งจะปรากฎขึ้นให้ชำระค่าขนส่ง
แล้วแนบรูปหลักฐานการโอนเงิน
ในหน้าชำระค่าขนส่ง ลูกค้าสามารถติดตามสถานะสินค้าได้ในหน้าดูรายการ